Social Icons

http://twitter.com/eui5_kurniawati

Selasa, April 21, 2009

Selamat Hari Kartini 2009

HABIS GELAP TERBITLAH TERANG

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya menuju jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (QS. 5:16)

Alif laam raa. (Ini adalah) Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (QS. 14:1)

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya): ''Keluarkanlah kaumu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah''. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. (QS.14:5)

2 komentar:

annas mengatakan...

teh blognya sudah di tempel di di link nakal jejakannas.wordpress.com

salam pertautan

haturnuhun, teh

Euis Kurniawati mengatakan...

Sawangsulna Kang, salam ka urang Subang. Kum ka sadayana.